Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)


Responsable
Sr. Salvador Puig Rodriguez
Càrrec
Director

Adreça
Plaça  de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 890 02 11
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
 

Funcions

Anàlisis de vins i derivats i expedició dels certificats a petició de particulars i d'organismes.
Actua com a organisme tècnic assessor dels consells reguladors de les Denominacions d'Origen vitivinícoles de Catalunya i del sector en general.
Promoure i fomentar la millora del conreu de la vinya i la qualitat dels vins i altres productes que se'n derivin.
Promoció del coneixement i bon ús dels vins catalans a nivell de consum, tot contribuint a la seva correcta valoració.
Estudi, investigació i experimentació dels processos, les tècniques, els materials i altres aspectes relatius a la producció vitivinícola.
Especialització, reciclatge i perfeccionament de tècnics i professionals en matèria vitivinícola i enològica.
Col·laboració en la realització d'estudis, censos, inventaris, cadastres i estadístiques relacionats amb el sector vitivinícola.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern de l'Institut Català de la Vinya i el Vi:
1) Consell de direcció, format per:
     a) President/a (el/la conseller/a del departament).
     b) Vicepresident/a.
     c) Vocals.
     d) Secretari/ària del Consell de direcció, que serà el/la cap del Servei de Secretaria .
2) Director/a, amb nivell orgànic de director/a general .
Com a òrgan de consulta de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) actuarà la Junta Coordinadora de Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen.
A fi de realitzar l'anàlisi sensorial dels vins produïts i comercialitzats a Catalunya, l'INCAVI disposa del Comitè d'Anàlisi Sensorial de les Estacions de Viticultura de Reus i de Vilafranca del Penedès i el Comitè Superior de Tast.
Registre dels productes enològics i el registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques (DOGC número 1924).

Normativa


Data d'actualització: 01.02.2016