Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Enllaços relacionats

Juntes electorals

Cadascuna de les denominacions d'origen protegides (DOP) vitivinícoles té assignada una junta electoral, que té la composició següent:

  • Un president titular i un suplent.
  • Representants de les organitzacions empresarials, de les professionals i de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
  • Dos membres escollits per sorteig entre els inscrits en els censos A, B, C i D.
  • La persona que ocupa la secretaria de la DOP corresponent.
  • Un assessor/a jurídic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant el Departament) o de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (amb veu i sense vot).

Junta Electoral Central

A més, s'ha constituït la Junta Electoral de Catalunya com a òrgan superior a les juntes electorals de cada DOP.

Presideix aquesta junta el director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi i compta amb la presència de representants del Departament, les organitzacions empresarials i professionals i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.


Data d'actualització: 27.04.2011