Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment electoral

El procediment electoral s’inicia amb la publicació de la convocatòria i s’ajusta als terminis establerts en l’annex 2 de l’Ordre AAM/64/2011, d’11 d’abril.

Aquestes eleccions tenen com a particularitat que, en el cas de proclamar-se un nombre de candidats per a cadascun dels censos que no superi el nombre de vocals a elegir, no se celebra votació per aquell o aquells censos i directament es proclamen vocals electes, segons l’establert en l’article 54.7 del Decret 474/2004, de 28 de desembre (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004).

 • ORDRE AAM/68/2015, de 24 de març,  

  per la qual es convoquen eleccions a vocals dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides vitivinícoles de Catalunya. (DOGC núm. 6846 - 08/04/2015) 

 • DECRET 474/2004, de 28 de desembre,  
  pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004)

Fases del procediment electoral

El aspectes més destacables són els que consten a continuació:

 • Sorteig per a determinar els membres inscrits que formaran part de les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides i meses electorals.

 • Nomenament mitjançant resolució del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, dels membres de la Junta Electoral de Catalunya i les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides.

 • Exposició pública dels censos provisionals i posteriorment definitius al taulers d'anuncis dels consells reguladors, els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seus de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a Vilafranca del Penedès i Reus.

 • Presentació de candidatures davant de les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides i posterior proclamació de candidats provisionals i posteriorment definitius.

 • Campanya electoral durant 15 dies natural i jornada de reflexió.

 • Votació i escrutini.

 • Proclamació de vocals electes i sessió constitutiva de la nova comissió rectora dels consell reguladors.

Data d'actualització: 27.04.2011