Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Introducció

Històricament, quan un producte obtenia prestigi en el mercat consumidor, hi havia una tendència a designar-lo amb el seu lloc d'origen.

Actualment, la Denominació d'Origen garanteix no només l'origen geogràfic, sinó també la qualitat d'un vi, i que el vi està elaborat a partir d'unes determinades varietats, i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d'envelliment establertes prèviament.

Per poder qualificar-se amb el nom de la Denominació d'Origen, el vi ha passat per estrictes controls analítics i de degustació per part d'experts que en garanteixen la qualitat.

A Catalunya es distingeixen onze denominacions d'origen relatives al vi:

 • Alella
 • Catalunya
 • Conca de Barberà
 • Costers del Segre
 • Empordà
 • Montsant
 • Penedès
 • Pla de Bages
 • Priorat
 • Tarragona
 • Terra Alta
Data d'actualització: 18.05.2017

El sector vitivinícola català, capdavanter en els vins de qualitat

La cultura, la tradició i el paisatge del vi formen part de la història de Catalunya fins a convertir-se en un símbol del nostre país. El conreu de la vinya va arribar pel Mediterrani de la mà de les civilitzacions grega i romana. Des d'aleshores, els ceps, les vinyes, els cellers i els vins són presents en la nostra història

Des de la Generalitat de Catalunya s'ha fet una important aposta per la qualitat aconseguint situar Catalunya en el primer productor d'Espanya de vi de qualitat, és a dir de vi amb Denominació d'Origen, amb una producció de més de 180 milions d'ampolles de vi i més de 200 milions d'ampolles de cava. Dotze DO ho avalen: Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla del Bages, Priorat (aquesta amb el distintiu de Qualificada), Tarragona i Terra Alta. En cada una d'aquestes zones, la geografia, el clima i les varietats de raïm fan que els vins elaborats a Catalunya siguin diversos entre ells, però amb un denominador comú: productes de qualitat gràcies a la dedicació i l'afany de superació dels productors i elaboradors.


Un sector a l'alça i competitiu

El vi i el cava representen el tercer sector més important de la indústria agroalimentària catalana amb uns ingressos d'explotació que superen els 1.100 milions d'euros, i unes vendes netes de més de 1.000 milions d'euros anuals. Catalunya ocupa el primer lloc de vendes, amb un total del 23% respecte el total de vendes del conjunt de l'Estat espanyol. Pel que fa al comerç exterior, Catalunya exporta més de 490 milions d'ampolles de vi i de cava a més de 140 països, sobretot d'Europa, Amèrica i Àsia. El vi és un dels ambaixadors més important de les nostres terres, de la nostra forma de viure i de la nostra identitat.

El vi ha passat a ser un dels productes estrella per al consumidor (se'n beuen una mitjana de 32'7 litres a l'any), que valora la tasca que hi ha darrera de cada ampolla i en vol conèixer totes les seves propietats. El vi en els últims anys ha esdevingut objecte d'investigacions científiques que apunten que, el vi de qualitat consumit en moderació i durant els àpats, contribueix al benestar de les persones i, fins i tot, l'Organització Mundial de la Salut ha considerat el vi aliment de la Dieta Mediterrània. Nous amants del vi s'acosten al consum intel·ligent de vins i caves i han conegut les elaboracions del nostre país a través dels cursos d'iniciació al tast de vins i caves que organitza l'INCAVI i que compten cada cop amb una demanda més important.

El sector del vi a Catalunya té una estructura molt sòlida i competitiva, amb més de 780 cellers embotelladors, i pel qual hi treballen més de 25.900 persones, ja sigui a la vinya, als cellers o al sector serveis. A l'organització de productors i elaboradors entorn de les 12 denominacions d'origen i els respectius consells reguladors, cal afegir que el sector del vi forma un mosaic divers d'institucions i associacions amb un tarannà propi.

 

L'INCAVI, un organisme que tutela els vins de qualitat

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) és un organisme autònom adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. S'hi desenvolupen tasques de tutela i control del sistema de protecció de vins de qualitat, experimentació en viticultura i enologia, formació continuada, transferència resultats d'experimentacions i promoció dels vins de qualitat i divulgació de la cultura del vi. Des de la creació de l'INCAVI, s'ha incrementat la superfície de vinya susceptible de ser inclosa dins d'una denominació d'origen en un 43%, arribant a 70 mil hectàrees. Això significa que més de 16.000 viticultors catalans han optat per pertànyer a una denominació d'origen, una garantia de qualitat per al consumidor.

 

Una aposta per la qualitat i la singularitat. La producció de vi qualificat creix un 2% en les dues darreres campanyes.

La gairebé totalitat de la producció vitivinícola de Catalunya està emparada per una denominació d'origen, amb el valor afegit que això representa quant a garantia de traçabilitat i de compliment de les normatives de qualitat. Aquesta aposta del sector és el que fa dels productes vitivinícoles catalans uns productes singularitzats davant dels mercats interiors i exteriors.

En aquest sentit, cal destacar l'increment de la superfície de vinya inscrita a les denominacions d'origen que respon a l'increment de la qualitat del raïm produït en aquestes zones. Així, la superfície de vinya inscrita a les denominacions d'origen ha augmentat quasi un 1,4% en l'última campanya, passat de les 69.593 ha la campanya 2001/2002 a les 70.519 ha la campanya 2002/2003.

També la producció de vi qualificat ha augmentat en 34.575 hl si comparem les dades de les dues últimes campanyes, que ha passat de 1.685.467 hl (2001/2002) a 1.720.042 hl (2002/2003). Aquest increment representa un 2% respecte les campanyes anteriors. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte, també, la producció de vi per a cava. Segons les dades del CRDO Cava, en la darrera campanya van sortir al mercat 214 milions d'ampolles que, en hl són 1.609.020. Per tant, la producció total de vi qualificat a Catalunya és de més de 3 milions d'hl.

Producció de vi qualificat emparat per les DO catalanes (xifres en hectolitres) (dades obtingudes a 31 de juliol de cada any)

Campanya 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Alella 4.378  3.191  nd  nd  4.496  nd
Conca de Barberà  6.118  8.434  4.470 6.025   5.764  8.195
Costers del Segre  37.711  35.949  40.916  41.394  32.105  36.807
Empordà 33.267  36.696  38.924  43.124  46.302  43.388
Montsant 21.533  34.446  37.662  30.690  46.128  53.149
Penedès 167.190  164.021  133.167  138.541  143.173  136.428
Pla de Bages  7.081  6.926  6.573  6.954  5.911  6.137
Priorat 7.314  8.315  9.528  11.961  13.887 14.610
Tarragona 32.036  32.150  22.600  17.563  18.375  13.400
Terra Alta  31.507  34.870  31.613  40.018  50.318  46.706
Total 348.135 364.998  325.452  336.270  366.459  358.820
 
Catalunya 354.413 368.274 404.150 458.241  480.102  432.808

 

Nota: La DO Catalunya no s'inclou al total per evitar duplicar dades. Els sumatoris de les campanyes 2012-13 i 2013-14 no inclouen les dades de la DO Alella.

Pel què fa al valor afegit en la comercialització, cal destacar també el gran increment del nombre d'ampolles de vi que porten una etiqueta on queda constància del seu origen i la seva qualitat reconeguda i certificada. Aquest increment es pot veure amb l'augment del nombre de cellers embotelladors inscrits a Catalunya. Des de la creació de l'INCAVI, el 1980, on existien només 75 cellers registrats, s'ha arribat als 787 de l'any 2010.

Evolució del nombre de cellers inscrits (dades obtingudes a 31 de juliol de cada any)

Campanya 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Alella 8  8  nd  nd  nd  nd
Catalunya nd  20  20  20  nd  24
Conca de Barberà  24  22  23  23  21  24
Costers del Segre  37  41  40  42  44  44
Empordà 48  51  50  49  50  53
Montsant 56  61  60  60  69  69
Penedès 188  182  179  179  178  179
Pla de Bages  10  11  11  11  12  13
Priorat 92  96  99  103  101  106
Tarragona 58  59  61  52  52  56
Terra Alta  45  48  49  49  49  49
Total 566 591  592 588 576  617

 

Nota:  Els sumatoris de les campanyes 2012-13, 2013-14 i 2014-15 no inclouen les dades de la DO Alella. *Les xifres de la DO Catalunya reflexteixen els cellers inscrits exclusivament a la DO CATALUNYA.

 

 

Nombre de viticultors (dades obtingudes 31 de juliol de cada any)

Campanya 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Alella 362  96  nd  nd  46  nd
Catalunya nd  99 *  99 *  99 *  38 *  98 *
Conca de Barberà  1.100  934  857  957  870  918
Costers del Segre  633  601  583  593  515  520
Empordà 362  337  322  325  290  287
Montsant 929  700  720  750  750  800
Penedès 3.787  4.379  2.759  2.815  2.815  2.417
Pla de Bages  90  90  85  80  80  80
Priorat 618  614  606  601  601  574
Tarragona 2.067  2.118  2.138  1.335  1.367  1.368
Terra Alta  1.663  1.491  1.503  1.255  1.251  1.251
Total 26.214 11.360  9.573   8.711 8.585  8.313

 

Nota:  Els sumatoris de les campanyes 2012-13 i 2013-14  no inclouen les dades de la DO Alella. *Les xifres de la DO Catalunya reflexteixen els viticultors inscrits exclusivament a la DO CATALUNYA.

 

Nombre d'hectàrees de superfície inscrita (dades obtingudes a 31 de juliol de cada any)

Campanya 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Alella 314  314  nd  nd 228  nd
Catalunya 311*  435* 435*  664*  748*   748*
Conca de Barberà  5.246  4.064 3.599 3.806 3.500  4.119
Costers del Segre  4.464  4.535 4.357  4.197 4.212  4.037
Empordà 1.836  1.815 1.779 1.795 1.770  1.755
Montsant 1.864 1.857 1.860 1.850 1.850   1.890
Penedès 23.753 19.679  19.243  18.500  17.894   17.054
Pla de Bages  450  450 450  450  480   480
Priorat 1.884 1.899  1.897  1.917  1.916   1.961
Tarragona 6.058 4.786  4.984  5.013  4.560   14.732
Terra Alta  5.985 5.981  5.969  5.800  5.820   5.820
Total 51.854  45.380  44.135 42.328  42.230 52.596

 

Nota: La DO Terra Alta rectifica la superfície declarada a la campanya 2013-14. Els sumatoris de les campanyes 2012-13 i 2013-14 no inclouen les dades de la DO Alella. *Les xifres de la DO Catalunya reflecteixen les hectàrees inscrites exclusivament a la DO Catalunya. 

 

 

Una producció sostenible.

La sostenibilitat té a veure en molts aspectes del nostre entorn, l'alimentació i l'equilibri territorial. El cultiu de vinya és també una manera sostenible de cuidar i endreçar el territori, ja que no tant sols representen una bella imatge del nostre paisatge de manera endreçada sinó que desenvolupen, en algunes zones de Catalunya, una funció especial d'evitar possibles incendis entre masses forestals. Per això la sostenibilitat està present al conreu de la vinya i la seva producció ja que participa d'una manera activa a equilibrar el territori i a endreçar i respectar l'entorn natural del nostre país.

D'altra banda, també en aquest sector hi trobem producció ecològica, amb un sistema que té com a objectius l'obtenció de productes de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat al producte final.

La vinificació de vins i caves ecològics no presenta gaires diferencies significatives en relació a l'obtenció dels vins i caves no ecològics, ja que aquests també i a Catalunya especialment mitjançant les denominacions d'origen, són productes sota una paràmetres molt exigents pel que fa a la qualitat del producte. La principal diferència es troba en la matèria primera, doncs el raïm ha de provenir de cultiu ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

A Catalunya hi ha 1.029 hectàrees de vinya inscrites com a producció agrària ecològica i el nombre d'operadors que tenen cultiu ecològic de vinya a Catalunya és de 91. Aquesta dada representa tant sols el 1,5% del total d'hectàrees que hi ha a les diferents comarques productores de vins i caves. La perspectiva, és que aquest sistema de cultiu en aquestes produccions vagi també a l'alça com en d'altres.

Barcelona, és la demarcació on hi ha més hectàrees de vinya ecològica amb un total de 737.88, essent l'Alt Penedès la comarca amb més superfície. A Tarragona es localitzen 212.71 ha, a Lleida 60.32 ha, i per últim 16.41 ha a Girona.

 

Quines són les 12 denominacions d'origen vitivinícoles?

DO ALELLA

És la més petita de les Denominacions d'Origen catalanes, però una de les més antigues i peculiars. Aquesta DO sempre ha estat vinculada a l'evolució urbana sent, elaborant, per tradició, el vi dels barcelonins. Actualment, el seu Consell Regulador té previst acurar tots els sistemes de control de qualitat per obtenir, en mèrits, la Denominació d'Origen Qualificada. [més informació]

DO CATALUNYA

El creixement sostingut d'aquesta DO continua i s'expandeix tant als mercats exteriors com al nacional: més de 40 milions d'ampolles a més de 100 països. La DO Catalunya és una menció que afavoreix l'experimentació i l'oferta de vins elaborats amb una gran diversitat de varietats de raïm, en un territori ampli per al conreu de vinya i una matèria primera de gran qualitat. [més informació]

DO CAVA

La zona de producció de cava està constituïda per municipis de set comunitats autònomes: Catalunya, La Rioja, València i Extremadura; no obstant, el 95% de la producció total es concentra a Catalunya. El passat 2003 es van vendre més de 214 milions d'ampolles, un volum de negoci de més de 812 milions d'euros, un 4'6 més que el passat 2002.

DO CONCA DE BARBERÀ

És una comarca de tradició vinícola antiquíssima marcada pels monestirs medievals i pel cooperativisme agrari de principis del segle XX. Des de 1989, quan es va crear aquesta DO, s'ha apostat per una modernització de la seva producció amb importants inversions en cellers i vinya. La tendència d'aquesta DO és la incorporació de vins negres de gran qualitat que conviuen amb l'oferta de vins blancs i dels rosats elaborats amb la varietat autòctona de la Conca, el trepat. [més informació]

DO COSTERS DEL SEGRE

Denominació de la demarcació de Lleida constituïda per les subzones d'Artesa, Vall del Riu Corb, les Garrigues, el Pallars Jussà, Raimat i Segrià. Caracteritzada per l'aplicació de tecnologia avançada i per la innovació, aquesta DO està portant a terme una reconversió varietal i aposta per varietats com l'ull de llebre, el cabernet sauvignon, la garnatxa i també el sirah i el merlot. [més informació]

DO EMPORDÀ

Nous cellers inscrits en aquesta DO que, junt amb els que ja hi havia, s'estan adaptant amb molt d'èxit a les noves tendències tecnològiques del moment. S'està treballant en el pla de reestructuració de la vinya, posat en marxa pel DARP, que està comportant una reconversió varietal i una millora de les tècniques de conreu. [més informació]

DO MONTSANT

És la DO catalana més jove i ha aconseguit, en poc temps, situar-se en un lloc destacat del mercat. La DO Montsant envolta la DO Priorat, amb qui es reparteix la comarca, tot i que també abasta algunes zones de la Ribera d'Ebre. Cooperatives gairebé centenàries i Cellers moderns, joves enòlegs molt preparats, una producció escassa però d'alta qualitat, i diversitat de sòls que aporten els seus matissos a les varietats autòctones, Garnatxa i Carinyena, són els tres diferenciadors d'aquesta regió vinícola. [més informació]

DO PENEDÈS

El Penedès sempre ha estat una regió vinícola puntera en tecnologia, amb enòlegs, professionals i cellers en constant renovació. És una DO que ha estat catalogada com a elaboradora de vins blancs, però, en aquests darrers anys està experimentat una important revolució amb l'elaboració de vins negres de gran qualitat admirats per sumillers i experts de tot el món. [més informació]

DO PLA DE BAGES

És una DO amb poques hectàrees de vinya, però on hi prima, per sobre de tot la qualitat. Del Pla de Bages es distingeix la recuperació aquests darrers anys del picapoll, una varietat autòctona que tant pot ser blanca com negra, amb un gra molt petit. [més informació]

DOQ PRIORAT

Està vivint una evolució meteòrica en els últims deu anys: nous cellers, joves emprenedors i tècnics amb molt bona preparació treballen per continuar sent una DO referenciada. De fet, es tracta de la única Denominació d'Origen que ostenta el segell de Qualificada a Catalunya i una de les dues úniques en el tenen a Espanya. El futur que albira aquesta Denominació d'Origen és de creixement, ja que la gran qualitat i singularitat que presenten aquests vins avui, marcats per la tipicitat que els atorga el sòl de la pissarra anomenada llicorella, no ha esgotat les seves potencialitats. [més informació]

DO TARRAGONA

És la més degana de les DO catalanes amb una important producció de vins licorosos de gran qualitat, entre ells els anomenats Tarragona Clàssic. Destaca l'aparició en els últims anys de vins negres que conviuen amb els històrics blancs i rosats. Els cellers estan implantant un sistema de control de producció que permetrà conèixer en cada moment les dades de verema, oferint més garanties de qualitat al consumidor. [més informació]

DO TERRA ALTA

Des de l'època de la Mancomunitat, l'esperit cooperativista està molt arrelat en aquesta comarca. L'afany de modernització de cellers, viticultors i enòlegs fa que en aquesta DO s'elaborin uns vins de gran qualitat: els rosats molt afruitats, els blancs amb una acidesa baixa i uns vins negres que destaquen pel seu cos i el seu color pujat. [més informació]

 
Data d'actualització: 29.05.2017