Accés al contingut Accés al menú de la secció
Institut Català de la Vinya i el Vi  > Servei d'anàlisi de vins
 

Servei d'anàlisi de vins


Objetius

Instal·lacions de l'INCAVI a Vilafranca del Penedès

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), mitjançant les estacions de viticultura i enologia de Reus i Vilafranca del Penedès, pretén ser la infrastructura més especialitzada de la Generalitat de Catalunya posada al servei de la indústria vitivinícola, col·laborant d’aquesta manera al posicionament en els mercats, tant nacional com internacional, dels seus vins.

El compliment d’aquestes funcions es basen en proporcionar un nivell de servei analític de qualitat, realitzat de manera precisa, exacta i en temps adequat.

Tipus d'anàlisi de vins

Anàlisi fisico-químiques, microbiològiques i de biotecnologia, de sòls, foliars i sensorials.

Sol·licitud i cost del servei d’anàlisi

El cost dels serveis analítics que realitza l'INCAVI estan estipulats per l'Ordre del 31 de desembre de 1998 per la qual s’aproven els preus públics per la prestació de servei de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 2824/1999) i la taxa per l'expedició de certificats oficials de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), article 303 de la Llei 15/1997 i les actualitzacions anuals.

Política de confidencialitat

Tots els resultats analítics obtinguts per l’INCAVI es tracten d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el propi sistema gestió de qualitat, mitjançant el capítol 14 del Manual de Qualitat .

Àmbit del servei d'anàlisi

El servei d’anàlisi s'ha destinat des de la seva creació al servei del sector vitivinícola català. La seva missió ha estat des d’aleshores col·laborar en la transparència en les transaccions comercials dels productes vitivinícoles. Tanmateix l’INCAVI té interès en què el sector consideri les estacions com un laboratori que col·labora en les seves activitats de recerca, desenvolupament i experimentació, fent possible la innovació continuada com presentació i valor afegit en el desenvolupament comercial dels seus productes.

Així mateix, el servei d’anàlisi col·labora estretament amb les seccions de R+D+E de l’INCAVI (Secció d’Investigació Enològica, Secció de Viticultura i Producció Experimental i Unitat d’Assessorament Vitícola), fent el control analític de caràcter enològic que puguin necessitar, a la vegada que aquestes, per la seva part, ofereixen determinats serveis que han desenvolupat, complementant el servei analític enològic tradicional de les dues estacions enològiques.

En qualsevol cas, tant viticultors com elaboradors podran trobar a l’INCAVI una àmplia oferta d’anàlisi. Tanmateix si les seves necessitats no coincideixen amb les possibilitats de l’INCAVI, aquest té el compromís de facilitar a les empreses l’accés a nous mètodes o anàlisis mitjançant subcontractacions a altres laboratoris que pertanyen a la xarxa oficial de laboratoris oficials de l’Estat.


Data d'actualització: 18.01.2019