Presentats els darrers avenços en nous productes biològics per al control de la vinya