S'inicia el desplegament reglamentari de la Llei de la vitivinicultura amb la consulta pública prèvia