L’INCAVI-DACC avança en el decret de desplegament de la Llei de la Vitivinicultura conjuntament amb el sector