Aprovada la Llei de la vitivinicultura, una normativa que protegeix i reforça la garantia de qualitat dels vins catalans