La Generalitat presenta el primer estudi sobre "El perfil dels visitants als cellers de Catalunya"