S’activa el Pla de xoc per controlar les poblacions de senglar a la vinya