Denominacions d'Origen catalanes

Històricament, quan un producte obtenia prestigi en el mercat consumidor, hi havia una tendència a designar-lo amb el seu lloc d'origen.

Actualment, la Denominació d'Origen garanteix no només l'origen geogràfic, sinó també la qualitat d'un vi, i que el vi està elaborat a partir d'unes determinades varietats, i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d'envelliment establertes prèviament.

Per poder qualificar-se amb el nom de la Denominació d'Origen, el vi ha passat per estrictes controls analítics i de degustació per part d'experts que en garanteixen la qualitat.

A Catalunya es distingeixen dotze denominacions d'origen: Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta.

El vi forma part de la cultura, la tradició i el paisatge de Catalunya des de fa més de 2300 anys

Actualment els vins de Catalunya tenen el reconeixement i la valoració dels grans especialistes i crítics per la seva rotunda expressió dels nous valors del vi

El sector del vi a Catalunya té una estructura molt sòlida i competitiva, amb més de 800 cellers embotelladors i 50.000 hectàrees de vinya. Compta amb 8500 viticultors i viticultores i 4800 persones que treballen directament en la indústria de l'elaboració de vins. En total, s'exporten 204,5 milions d'ampolles de vi i cava a 140 països del món

L’any 2019 es van comercialitzar un total de 100,8 milions d’ampolles de vi, amb una facturació de 314,8 milions d’euros i un preu mig per ampolla de 3,123 euros. En total, es va vendre un 5% menys que al 2018, però el preu per ampolla ha pujat un 1%. Gairebé el 47% del vi elaborat a Catalunya amb DO es comercialitza al mercat català, una xifra que es consolida any rere any. Un 17% es comercialitza a l’estat espanyol, un 23% a Europa i un 13% a tercers països.

Si analitzem mercat per mercat, el vi català amb DO a Catalunya es consolida, sent el mercat principal, amb un 47 milions d’ampolles venudes, gairebé un 47% del total comercialitzat, per un valor de 153,8 milions d’euros i un preu mitjà per ampolla de 3,274, tres xifres que incrementen respecte el 2018.

El mercat estatal baixa gairebé un 16%, amb la comercialització de 17,7 milions d’ampolles. La facturació global també disminueix amb 52,2 milions d’euros, gairebé un 17% menys i el preu mitjà d’ampolla és de 2,9 euros.

Pel que fa el mercat europeu, s’hi van destinar 23 milions d’ampolles de vins, un 3% menys que al 2018, per un valor de 59 milions d’euros i un preu mig per ampolla de 2,57 euros. Els principals mercats són el Regne Unit, Alemanya i Suècia.

Si analitzem els tercers països, es van comercialitzar un total de 13 milions d’ampolles per un valor de 49,4 milions d’euros, un 11% menys que al 2018. El preu mig per ampolla va ser de 3,79 euros. Els principals mercats són Estats Units i Canadà.

Aquestes dades s’han extret de la informació facilitada per 611 cellers de totes les DO’s catalanes excepte la DO Alella i la DO Cava.

El sector del vi a Catalunya té una estructura molt sòlida i competitiva, amb més de 780 cellers embotelladors, i pel qual hi treballen més de 25.900 persones, ja sigui a la vinya, als cellers o al sector serveis. A l'organització de productors i elaboradors entorn de les 12 denominacions d'origen i els respectius consells reguladors, cal afegir que el sector del vi forma un mosaic divers d'institucions i associacions amb un tarannà propi.

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) és un organisme autònom adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. S'hi desenvolupen tasques de tutela i control del sistema de protecció de vins de qualitat, experimentació en viticultura i enologia, formació continuada, transferència resultats d'experimentacions i promoció dels vins de qualitat i divulgació de la cultura del vi. 

La gairebé totalitat de la producció vitivinícola de Catalunya està emparada per una denominació d'origen, amb el valor afegit que això representa quant a garantia de traçabilitat i de compliment de les normatives de qualitat. Aquesta aposta del sector és el que fa dels productes vitivinícoles catalans uns productes singularitzats davant dels mercats interiors i exteriors.

La superfície vitícola de Catalunya té un total de 57.198 hectàrees l’any 2020 i es produeixen 3,2 milions d'hl de vi. 

La sostenibilitat té a veure en molts aspectes del nostre entorn, l'alimentació i l'equilibri territorial. El cultiu de vinya és també una manera sostenible de cuidar i endreçar el territori, ja que no tant sols representen una bella imatge del nostre paisatge de manera endreçada sinó que desenvolupen, en algunes zones de Catalunya, una funció especial d'evitar possibles incendis entre masses forestals. Per això la sostenibilitat està present al conreu de la vinya i la seva producció ja que participa d'una manera activa a equilibrar el territori i a endreçar i respectar l'entorn natural del nostre país.

D'altra banda, també en aquest sector hi trobem producció ecològica, amb un sistema que té com a objectius l'obtenció de productes de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat al producte final.

La vinificació de vins i caves ecològics no presenta gaires diferencies significatives en relació a l'obtenció dels vins i caves no ecològics, ja que aquests també i a Catalunya especialment mitjançant les denominacions d'origen, són productes sota una paràmetres molt exigents pel que fa a la qualitat del producte. La principal diferència es troba en la matèria primera, doncs el raïm ha de provenir de cultiu ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE).