Què fem a l'INCAVI

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya creat l’any 1980. Té la consideració de Centre Públic d'Investigació al servei de l'activitat productiva vitícola i enològica nacional i té capacitat plena en matèria vitivinícola.

Les actuacions de l'INCAVI van des de la col·laboració amb els sectors productors de raïm, els elaboradors de vi fins als mateixos consumidors finals. 

L'Institut Català de la Vinya i el Vi té com objectiu incentivar els vins de qualitat i fer-los més competitius de cara els mercats interior i exterior, impulsar la receca, l'experimentació i la transferència de tecnologia, així com difondre el coneixement dels vins catalans, les Denominacions d'Origen i fomentar la cultura del vi. 

L'Institut Català de la Vinya i el Vi té les funcions següents:

  • Anàlisis de vins i derivats i expedició dels certificats a petició de particulars i d'organismes.
  • Actua com a organisme tècnic assessor dels consells reguladors de les Denominacions d'Origen vitivinícoles de Catalunya i del sector en general.
  • Promoure i fomentar la millora del conreu de la vinya i la qualitat dels vins i altres productes que se'n derivin.
  • Promoció del coneixement i bon ús dels vins catalans a nivell de consum, tot contribuint a la seva correcta valoració.
  • Estudi, investigació i experimentació dels processos, les tècniques, els materials i altres aspectes relatius a la producció vitivinícola.
  • Especialització, reciclatge i perfeccionament de tècnics i professionals en matèria vitivinícola i enològica.
  • Col·laboració en la realització d'estudis, censos, inventaris, cadastres i estadístiques relacionats amb el sector vitivinícola.

L'INCAVI compta amb dues seus, a Vilafranca del Penedès i a Reus.

Data d'actualització:  27.04.2021