Anàlisi sensorial

L’anàlisi sensorial és l’examen de les propietats organolèptiques d’un producte realitzable pels sentits de la vista, olfacte i gust. El laboratori disposa d’unes instal·lacions adequades i d’un equip de tastadors formats i entrenats que conformen el Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya

El Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya està format per persones tastadores i personal tècnic de l’INCAVI expert en qualitat i traçabilitat de vins que ofereixen un servei clau al sector de la vinya i el vi: avaluen els vins que les Denominacions d’Origen certifiquen segons les seves normatives; faciliten a elaboradors i cellers més informació sobre el perfil sensorial dels seus vins, així com encàrrecs d’estudis de mercat sobre tipus de vi, de mètodes de tancament de vins i la seva afectació en el producte, etc.

El Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya ha desenvolupat un mètode propi amb el qual han estat entrenats els tastadors que en formen part. Aquest mètode d’anàlisi sensorial desenvolupat per l’INCAVI ha estat recentment acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditaciones).

Sol·licitud i cost del servei d'anàlisi

El cost dels serveis analítics que realitza l'INCAVI estan estipulats per l'Ordre del 31 de desembre de 1998 per la qual s'aproven els preus públics per la prestació de servei de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 2824/1999) i la taxa per l'expedició de certificats oficials de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), article 303 de la Llei 15/1997 i les actualitzacions anuals.