Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV)

L’Organització Internacional de la Vinya i el Vi  (www.oiv.int) té com a missió exercir una sèrie d’atribucions entre les quals hi ha:

  1. Fer i formular recomanacions als països elaboradors i consumidors i a les seves empreses.
  2. Harmonitzar les pràctiques enològiques i les normes existents.
  3. Promoure noves normes internacionals que millorin les condicions d’elaboració i comercialització dels productes vitivinícoles, tenint en compte els interessos dels consumidors.

 

La documentació generada per l’activitat de l’OIV es pot agrupar en:

  • Normativa, que recull documents que serveixen de base per al cos normatiu internacional.
  • Resolucions aprovades en les Assemblees que es porten a terme anualment i que suposen l’actualització normativa i de recomanacions consensuades internacionalment.
  • Publicacions que són documents de referència, encara que no tinguin caràcter normatiu.
 

Normativa

Data d'actualització: 24.11.2011

Documents

Data d'actualització: 04.06.2014