Normativa estatal de vinya i vi

 • REIAL DECRET 1338/2018, de 29 d'octubre,

  pel qual es regula el potencial de producció vitícola. (BOE núm. 262 - 30/10/2018)

 • REIAL DECRET 267/2017, de 17 de març,

  pel qual es desenvolupa la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit territorial supraautonòmic, i pel qual es desenvolupa la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. (BOE núm. 66 - 18/03/2017)

 • LLEI 6/2015, de 12 de maig,

  de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit territorial supraautonòmic. (BOE núm. 114 - 13/05/2015)

 • REIAL DECRET 1363/2011, de 7 d'octubre,

  pel qual es desenvolupa la reglamentació comunitària en matèria d'etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes vitivinícoles. (BOE» núm. 263 - 01/11/2011)

 • REIAL DECRET 1798/2008, de 3 de novembre,

  pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Olis d'Oliva i Vins, i es fixen els seus ensenyaments mínims. (BOE núm. 284 - 25/11/2008)

 • REIAL DECRET 1688/2007, de 14 de desembre,

  pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Vitivinicultura i es fixen els ensenyaments mínims. (BOE núm. 14 - 16/01/2008)

 • ORDRE SCO/495/2006, de 22 de febrer,

  per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 294/2003, de 7 de març, pel qual s'estableixen els mètodes de presa de mostres i d'anàlisi per al control oficial del contingut d'ocratoxina A en cereals i panses. (BOE núm. 50 - 28/02/2006)

 • LLEI 24/2003, de 10 de juliol,

  de la vinya i de el vi. (BOE núm. 165 - 11/07/2003)