Projectes d'agronomia i biodiversitat

Imatge d'un camp d'assaig de l'INCAVI

Imatge d'un camp d'assaig de l'INCAVI

L’àrea de viticultura de l’INCAVI pretén donar respostes a les demandes en R+D sorgides dels viticultors, ADV, Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen, entre d'altres. Enfocats de manera prioritària a treballar conjuntament amb el sector i en trobar solucions per adaptar la viticultura al canvi climàtic, fer-la més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i aconseguir valoritzar la producció obtinguda de les vinyes.

Varietats ancestrals. 

En col·laboració amb Consells reguladors de DO, Cellers i viticultors l’INCAVI treballa per localitzar, identificar, conservar i estudiar les varietats de vitis vinífera que s’han anant abandonant al llarg del temps, especialment a partir de l’aparició de la fil·loxera. Aquesta feina ha tingut la seva recompensa permetent introduir sols en els darrers 7 anys 15 varietats introduïdes (2014- 2019), aquest 2020 3 més.  

Aquest programa es una de les línies medul·lars de la R+D pròpia d’INCAVI. 

 

Selecció clonal de varietats catalanes. 

L’INCAVI ha posat a l’abast de viveristes i viticultors clons seleccionats de les varietats Xarel·lo, Macabeu, Parellada, Trepat, Carinyena, Garnatxa negra. 

Esperem properament incorporar clons de Picapoll i Garnatxa blanca. 

Entre d’altres s’estan realitzant estudis sobre:

  • L’establiment de coberta vegetal a la vinya.
  • Influència sobre el desenvolupament vegetatiu, productiu i qualitatiu.
  • Estudis sobre l’impacte del Coure en sòls de vinya ecològica a Catalunya.
  • Estratègies de monitoratge del cep racionalitzant l’ús de l’aigua i optimitzant la qualitat de la producció davant el canvi climàtic.
  • Validació de pràctiques culturals per adaptar la vegetació de la vinya als cops de calor i de sol.

Per tal d’incorporar una nova varietat al Potencial vitícola de Catalunya l’INCAVI ha de realitzar els estudis agronòmics i enològics necessaris per certificar l’adaptació d’aquestes a les nostres condicions edafoclimàtiques.

Els darrers anys s’ha estudiat la incorporació de noves varietats al catàleg com: Caladoc, Tannat, Vermentino, Muller-Turgau, Incrozio Manzoni, Verdejo, Malbec, Marselan, entre d'altres. 

La cerca de productes d’origen natural, sistemes de reducció d’aplicació i mètodes de conreu alternatius de cara a la reducció d’inputs agraris es una de les línies mantingudes en el temps per part dels investigadors d’INCAVI. Actualment participem en el projecte europeu POCTEFA PALVIP.

Un enfocament innovador en l'estudi de solucions de biocontrol per a la gestió de cultius a l'entorn mediterrani. Gràcies a la complementarietat de les capacitats i la creació de xarxes transfrontereres, l'objectiu és desenvolupar un enfocament global que vagi més enllà de l'avaluació tradicional de l'eficiència en el camp i que inclou l’anàlisi de la composició del producte, el seu mecanisme d'acció, la seva resposta induïda a la planta i l'estudi del seu impacte organolèptic, sanitari i ambiental.

Data d'actualització:  22.03.2021