Assessorament al viticultor

L'experiència acumulada durant anys així com les demandes dels diversos actors del sector vitivinícola: ADV, DO, Cooperatives, ... han donat lloc a tres noves línies d'assessorament.

Aquest assessorament està basat en la realització d’analítiques de sols, foliars i de vinificació així com de l’observació directa de les vinyes i de la pressa de mostres directa per part de tècnics d’INCAVI.

Amb aquest procediment es pretén donar eines de decisió per tal d’ajudar al viticultor i/o cellerer en la pressa de decisions de plantació, elecció de portaempelts, adobats, processos de vinificació etc...

Així doncs, tenim tres línies d'actuació.

Nutrició i plantació

Servei d’assessorament en nutrició i plantació de vinya:

Servei que es dóna en base a la realització d’analítiques de sòls i, si així ho demanda l’interessat, la visita a la parcel·la a estudiar, poder donar una opinió independent sobre la elecció de portaempelts, adobat de fons, etc...

Vinya

Analítiques foliars

Les analítiques foliars:

Aquest tipus d’anàlisi és un mètode de diagnòstic força efectiu i complementat amb analítiques de sòls resulta de molta utilitat per valorar l’estat nutritiu dels ceps; això dona una orientació fiable sobre possibles carències nutricionals de la planta.

Detall de fulles d'un cep amb raïm

Vinificació

Grups analítics de control ràpid dels processos de vinificació:

Es posa a disposició del cellers elaboradors una sèrie de grups que serveixen per tenir una idea molt acurada de l’evolució del vi amb un temps d’obtenció de resultats molt ajustat.

En aquest cas si la mostra s’entrega abans de les nou del matí, i es compleixen les condicions fixades per la realització d’analítiques públiques, els resultats seran entregats via correu electrònic a l’interessat abans de les 15h del mateix dia.

Copes de vi

Contacte

Podeu sol·licitar informació al correu electrònic següent:

incavi.reus@gencat.cat