Plecs de condicions de la DO Montsant

Logotip de la Denominació d'Origen Montsant
  • Resolució de l'Institut Català de la Vinya i el Vi pdf icon [148,23 kB ]

    per la qual es dóna publicitat a la resolució favorable de la modificació del plec de condicions (BOE núm. 277 - 19/11/2015)

    Aquesta resolució no atorga vigència a les modificacions. L'expedient que ha estat rebut per la Comissió Europea en data 18 d'abril de 2016 continua en tramitació pendent de la seva autorització.