Enquesta d'autoavaluació de sostenibilitat en viticultura

L'INCAVI juntament amb una Comissió Tècnica formada per elaboradors de vi, viticultors i cooperatives, ha posat en marxa l'Enquesta d'Autoavaluació de la Sostenibilitat en Vinya. Es tracta d'una eina pensada per conscienciar a les persones viticultores en la cultura de la sostenibilitat i que, de forma autosuficient, aquestes puguin conèixer la viabilitat econòmica de la seva explotació, quina és la relació de la seva acció amb el medi, l'entorn i la natura, i l'impacte socioeconòmic que genera en el seu entorn geogràfic.

L'enquesta és doncs un instrument per tal que el viticultor/a autoavaluï la seva explotació i la gestió que hi porta a terme i reflexioni per a millorar, d'una forma progressiva i constant, en tot allò referent a la sostenibilitat de la seva explotació.

L'enquesta té els següents blocs: Maneig de l'explotació, Medi ambient i paisatge, Seguretat i higiene en el treball i Gestió empresarial de l'explotació. Es podrà contestar en quinze dies i estarà operativa fins a novembre per la campanya 2021 i, posteriorment, de febrer a novembre de cada any.

Data d'actualització:  03.06.2021