Recerca, desenvolupament i innovació

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) té com a missió facilitar el posicionament dels productes vitivinícoles catalans davant el consumidor nacional i internacional. La recerca, la innovació i la transferència de coneixement són essencials per assolir aquest objectiu.

Per aquest motiu desenvolupa activitats tècniques centrades en la recerca, el desenvolupament, la innovació i la difusió d’aspectes relatius a la producció, així com la realització de serveis per a les empreses vitivinícoles que suposin la millora de la qualitat i la competitivitat del sector.

Compta amb un equip de professionals investigadors i tècnics, amb laboratoris i cellers a les seus de Vilafranca del Penedès i Reus, així com diferents camps d’assaig propis i en col·laboració amb altres centres de recerca i empreses vitivinícoles.

L’INCAVI és, juntament amb l’IRTA, la infraestructura de R+D més especialitzada posada al servei de la indústria vitivinícola, per això, INCAVI i IRTA constitueixen el grup de treball i2Vi per aportar el màxim de coneixement i capacitat de recerca al servei de viticultors i cellers, col·laborant d’aquesta manera al posicionament del vi als mercats tant nacional com internacional.

Té la consideració de Centre Públic d’Investigació al servei de l’activitat productiva vitícola i enològica nacional.